Hapet thirrja VI e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës

r aplikime:

http://praktika.arsimi.gov.al