10/02/2017


Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit përgjatë kontrolleve të ushtruara në bashkitë e vendit, ka konstatuar shkelje nga kryeinspektorët apo inspektorët e Inspektorateve të Mbrojtjes së Territorit.

Shkeljet e vërejtura më së shumti janë: Mosrespektimi i afateve, mosvazhdimi i procedurave ligjore për marrjen e vendimeve si dhe, mos ushtrimi i funksionit të kontrollit të territorit. Shkeljet janë vërejtur në bashkitë e Korçës, Pogradecit, Beratit, Lushnjës, Librazhdit dhe Rrogozhinës.

IKMT ka vendosur dënimin me gjobë të këtyre shkeljeve, e cila në total kap vlerën e 4.860.000 lekëve. Aktualisht IKMT është duke vazhduar kontrollin në bashkinë e Sarandës.

1012989 900264296661954 505375989775182765 n