11/07/2016


Inspektorati Kombёtar i Mbrojtjes sё Territorit ka zhvilluar sot njё operacion  nё Librazhd, nё kuadёr tё zbatimit tё projektit pёr ndёrtimin  e aksit  rrugor Librazhd-Qukёs.

IKMT  ka prishur  dy objekte njё katёshe qё pengonin nisjen e realizimit tё  projektit.

Pronarёt e objekteve janё shpronёsuar me VKM shpronёsimi  pёr interes publik.

librazhd1

Librazhd2

librazhd3

Librazhd4